Компанія «ГРАНД ТЕСЛА» зареєстрована відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 20.03.2020 року №716, та внесена в публічний реєстр ППКО під номером №9. EIC-код типу «Х» - 62Х5919143240006.

На сьогоднішній день наша компанія експлуатує власну автоматизовану систему збору даних, має штат кваліфікованих фахівців, та надає повний комплекс послуг комерційного обліку (оператора АСКОЕ) для функціонування споживачів та учасників ринку, відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 14.03.2018 № 311 (у редакції постанови НКРЕКП від 20.03.2020 № 716), а саме:

Послуги оператора засобів комерційного обліку (ОЗКО):

 • надання повного спектру робіт та послуг щодо впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії, від проектування до введення в промислову експлуатацію;
 • надання послуг щодо параметризації приладів обліку електричної енергії;
 • надання послуг щодо технічного обслуговування засобів комерційного обліку електричної енергії та обладнання автоматизованих системи, а саме контроль та підтримка технічного стану вищевказаного обладнання.

Послуги оператора зчитування даних (ОЗД):

 • здійснення щоденного зчитування результатів вимірювання, а саме первинних даних комерційного обліку та даних про стан засобів комерційного обліку;
 • здійснення контролю якості зчитування;
 • щоденне формування первинних даних комерційного обліку електроенергії;
 • здійснення щоденної передачі даних комерційного обліку електричної енергії до оператора даних комерційного обліку (ОДКО), відповідно до укладених договорів про інформаційну взаємодію з суміжним ППКО/ОСР;
 • надання доступу до даних комерційного обліку по точкам комерційного обліку електроенергії Замовнику за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.
Послуги оператора даних комерційного обліку (ОДКО):
 • прийом даних комерційного обліку електроенергії від ОЗД (в разі виконання функцій ОЗД іншим ППКО);
 • формування, обробка, перевірка та валідація даних комерційного обліку електричної енергії;
 • зберігання та архівування валідованих даних комерційного обліку електричної енергії;
 • передача валідованих даних адміністратору комерційного обліку (АКО) через платформу MMS, відповідно до «Порядку підготовки та надання даних комерційного обліку постачальниками послуг комерційного обліку електричної енергії»;
 • формування на кінець розрахункових періодів актів звірки з операторами систем розподілу (ОСР) та/або суміжними ППКО, формування актів виробітку та відпуску для адміністратора комерційного обліку (АКО) (для виробників).

Саме тому, ТОВ «ГРАНД ТЕСЛА» пропонує Вам розглянути можливість співпраці з нашою компанією в частині виконання функцій  постачальника послуг комерційного обліку електроенергії (ППКО) на договірних підставах. В свою чергу ми гарантуємо якісне виконання робіт, постійну технічну та інформаційну підтримку Вашої організації.

Розмістити замовлення
Вибираючи кращу компанію
Ви обираєте якість!
×
Оформити замовлення
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
×
Зворотній зв'язок
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод